Hooglanden

De hooglanden van Costa Rica verdelen het land min of meer in 2 helften en strekken zich uit in noordwest –

Hooglanden
Hooglanden

zuidoostelijke richting, parallel met de kustlijn. Deze zone is zeer nat maar wel met een uitgesproken droog seizoen tussen januari en april. De avifauna is hier uitermate interessant en wordt gekenmerkt door een hoge graad aan endemisme. Verschillende kleurrijke tanagers en kolibries bereiken hier hun maximale diversiteit. Daarnaast is deze zone het favoriete habitat voor de spectaculairste vogel van het Amerikaanse continent: de Resplendent Quetzal. De avifauna heeft hier een sterke affiniteit met Zuid-amerikaanse vogelfamilies (ovenvogels, tanagers, …) behalve op de hoogste toppen, waar voornamelijk vogels van Noordamerikaanse origine voorkomen. Voorbeelden zijn de Vulcano Junco en de Large-footed Finch. Hieruit kunnen we afleiden dat de rijke avifauna van de Andes er nog niet in is geslaagd om de hoogste topen Costa Rica (en die van west-Panama) te koloniseren, terwijl enkele noordamerikaanse soorten dat wel hebben kunnen doen tijdens  van de ijstijden van het Pleistocdeen (ca. 2 miljoen jaar geleden). Goede ecolodges in deze zone zijn: Hotel Savegre, Hotel Bosque de Paz en Rancho Naturalista.