Aratinga Tours adopteert regenwoud

De druk op de natuur neemt dagelijks toe en daarom vinden wij het belangrijk om lokale projecten te steunen die zich inzetten voor de bescherming en behoud van het regenwoud. Zo heeft Aratinga Tours besloten om de Nederlandse Stichting “Work With Nature” te steunen en in april 2015 een donatie te doen waardoor we een stukje regenwoud hebben kunnen adopteren in de bufferzone van het Barbilla Nationaal Park…Dit is een zeer biodivers gebied dat gelegen is in het middelgebergte aan de Atlantische kant van de ecologisch unieke Talamanca bergketen. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat beschermde gebieden gebaat zijn bij een omliggende “bufferzone” om hun ecosystemen in tact te houden. Door zo een bufferzone te beschermen kunnen de lagergelegen hellingen verbonden worden met het Brabilla Nationaal Park waardoor niet alleen het regenwoud ter plekke wordt beschermd maar ook de integriteit van het nationale park hiervan profiteert !

Naast Nationaal Park Barbilla ligt het Bajo Chirripó reservaat waar een inheemse stam (De Cabecar) haar traditionele leven niet heeft hoeven opgeven. Deze mensen leven van natuurlijke hulpbronnen die zij vinden in het park en de bossen ten oosten daarvan; het gebied waar Work with Nature zich op concentreert. Als dit gebied wordt ontgonnen zal het afgezonderde bestaan van de Cabecar in gevaar komen. Hun hulpbronnen zullen verdwijnen en intensief contact met andere waarden en gebruiken kan hun traditionele leven doen veranderen.

Als je zelf ook een stukje regenwoud wil adopteren kan je voor meer informatie terecht op: www.work-with-nature.com

Aratinga Tours adopteert regenwoud in bufferzone van Barbilla Nationaal Park
Aratinga Tours adopteert regenwoud in bufferzone van Barbilla Nationaal Park

Comments are closed.